Кратък фирмен профил

Целулоза и хартия 97 АД - София


Контакти

София, 1528
гара Искър, ул. Поручик Неделчо Бончев 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121493330
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от хартия и картон
Общи събрания: Последно - 18.08.2017 
Предмет на дейност: Комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска и консултантска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
26.11.2010: Целулоза и хартия-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.02.2009: Целулоза и хартия-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.02.2009: Целулоза и хартия-97 АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.10.2008: Проведеното на 26 септември общо събрание на акционерите на...
08.06.2007: Съветът на директорите на "Целулоза и хартия - 97" - АД, София,...
27.10.2006: Съветът на директорите на "Целулоза и хартия - 97" - АД, София,...
24.03.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.10.2005: Съветът на директорите на "Целулоза и хартия - 97" - АД, София,...
19.11.2004: Съветът на директорите на "Целулоза и хартия - 97" - АД, София,...
16.11.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 181 пъти
[2016: 144, 2015: 57, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 195, 2011: 196, ... ]