Кратък фирмен профил

КОРР. Киндлинг Оригиналити ЕАД - София


Контакти

София, 1619
ул. Добри Божилов 40, ап. 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203634346
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електронно-изчислителна техника
Общи събрания: Последно - 15.04.2019  Предстоящо - 25.06.2019 
Предмет на дейност: Производствена, търговска, посредническа дейност, дистрибуторска дейност, включително, но не само, на електронно-ичислителна техника и компоненти, информатика, хардуеър и с софтуеър, иновационна, инвестиционна, инженерингова, маркетингова дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, транспортна, спедиционна и представителска дейности в страната и в чужбина и други свързани и/или обслужващи предмета на дейност услуги и дейности, фото и видео продукция, отдаване под наем на видео и фото оборудване, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона
 

Не са достъпни новини.