Кратък фирмен профил

Манджуков ООД - София


Контакти

София, 1616
ул. Беловодски път 15-17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201471562
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
 

11.11.2015: Кои 349 лица са участвали в IPO-то на Сирма груп холдинг В...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати