Кратък фирмен профил

ВГЕ-1 ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, офис А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201106713
ИН по ДДС: BG201106713
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: 1 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 140 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 390 (2016)
ДМА (хил. лв.): 5 400 (2016)
Капитал (лв.): 10
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на вятърни електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия; както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 22.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София
 Консолидиран отчет към 31.03.2017 г. на ВГЕ-1 ЕООД - София

Не са достъпни новини.