Кратък фирмен профил

Шабла Енерджи ЕООД - София


Контакти

София, 1000
бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 4, ап. А
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200443738
ИН по ДДС: BG200443738
Фирмено дело: n.a.
Брой служители: n.a.
Финансов резултат (хил. лв.): 197 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 332 (2016)
ДМА (хил. лв.): 5 413 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрическа енергия
Предмет на дейност: Организация, управление и експлоатация на вятърни електроцентрали и проекти за алтернативна енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантски услуги в областта на алтернативните енергии; вътрешна и външна търговия; както и всички видове търговска дейност, непротиворечащи на закона.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Шабла Енерджи ЕООД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.03.2017

Не са достъпни новини.