Кратък фирмен профил

Ел те ай АД - София


Контакти

София, 1618
ж.к. Овча Купел , бл. 43, вх. В, ет. 6, ап. 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203684598
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба и отдаване под наем, строителство, проектиране и управление на недвижими имоти; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; агентска дейност; консултантска и маркетингова дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се осъществяват при разрешителен режим – след получаване на съответния лиценз.
 

Не са достъпни новини.