Регулирана информацияФинансови отчети 
На 30.10.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.09.2017 г.
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.07.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.06.2017 г.
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 1
 Справки-уведмления по образец за периода 1.01 - 30.06.2017 г. - част 2
 Справки-уведмления по образец
 Декларация
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 27.04.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.03.2017 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 31.03.2017 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 (xls)
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 30.01.2017 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 31.12.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-31.12.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Еко Мед 5 ООД - София към 31.12.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 28.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.09.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Справки-уведмления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 30.09.2016
 Счетоводен баланс на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Отчет за доходите на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за паричните потоци на Еко Мед 5 ООД - София за периода 01.01-30.09.2016 г.
 Отчет за измененията в собствения капитал на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Приложение към финансовия отчет на Еко Мед 5 ООД - София към 30.09.2016 г.
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100 о, ал. 4 от ЗППЦК
 Придружително писмоФинансови отчети 
На 29.07.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен финансов отчет към 30.06.2016 г. на "Еко Мед 5" OOД - София
 Междинен финансов отчет на "Еко Мед 5" OOД за периода 01.01-30.06.2016 г.