Кратък фирмен профил

Жакард АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Поп Богомил 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 834025267
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2018 
Предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги за широко потребление, производство и търговия с памучни и вълнени тъкани и изделия от тях, изработка на щори, експортна и импортна дейност, хотелиерство, обществено хранене, търговия с промишлени стоки и хранителни продукти, международен и вътрешен транспорт, реклама, отдаване под наем на дълготрайни материални активи и всякакви дейности
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.04.2010: Жакард АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
18.08.2009: Жакард АД - Добрич свиква Годишно общо събрание на акционерите...
08.02.2008: Съветът на директорите на "Жакард - Добрич" - АД, на основание...
01.02.2008: Съветът на директорите на "Жакард" - АД, Добрич, на основание...
06.07.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.07.2007: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.04.2007: Съветът на директорите на "Жакард" - АД, Добрич, на основание...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Жакард - Добрич" - АД, на основание...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Жакард - Добрич" - АД, на основание...
23.12.2005: Съветът на директорите на "Жакард" - АД, Добрич, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 709 пъти
[2016: 137, 2015: 32, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 117, 2011: 69, ... ]