Кратък фирмен профил

Балкан юръп бизнес АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Славянска 29А, ет. 4, офис 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203863829
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 16.06.2018 
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно, покупко-продажба, внос-износ и продажба на всякакъв вид стоки и суровини, консултантска дейност, маркетинг и реклама; организация на събития, срещи, обучения, управление на всякакви прояви, представителство и агентство, покупка, продажба, управление и отдаване под наем на недвижимо имущество в страната и чужбина, представителство на чужди юридически и физически лица, както и всяка форма на съдействие; предоставяне на всякакъв тип услуги, включително съдействие и консултиране на частни лица и публични и частни предприятия; развитие на екологична икономика, както и всички други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.