Кратък фирмен профил

Белица Уайнъри ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. 6-ти септември No 169, ет. 2, ап. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201844805
Капитал (лв.): 2
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Предмет на дейност: Отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения; производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; търговия със спиртни напитки като: вина, концентрати, нискоалкохолни и безалкохолни напитки; инженеринг, проектиране, производство, сервиз и маркетинг в областта на селското стопанство и търговията със спиртни напитки в страната и чужбина; всяка друга незабранена от закона дейност
 

13.11.2017: Арх. Пламен Мирянов, собственик „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ", стана...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати