Кратък фирмен профил

Мусат 2000 ЕООД - София


Контакти

София, 1700
ул. Росарио 2, вх. Б, ет. 2, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130277036
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на информационни агенции
Предмет на дейност: Научно-развойна и внедрителска дейност в областта на транспортната електроника, информационни компютърни технологии, производство и внедряване на системи за управление на транспорта, gрs-системи, бордови компютри и др., създаване и търговия с програмни продукти, внос и износ на компютърна техника и програмни продукти, експертно-консултанска дейност, производство и търговия с промишлени стоки, проектиране, строителство и предприемаческа дейност, търговия с петролни продукти, строителство и предприемаческа дейност, търговия с петролни продукти, транспорт, организация на траспротни и товароразтоварни процеси и спедиция, рекламна, преводаческа и издателска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона.
 

28.04.2016: Енчев обвинява бащата на Лукарски за поръчки. Министърът: Той не...
22.02.2016: Нов договор за 96 000 лв. без ДДС е получила от Столичната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати