Кратък фирмен профил

ПСВ Груп ООД - Боздуганово [Несъстоятелност]


Контакти

Боздуганово, 6269
адм. сграда на бивш свинекомплекс
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123646433
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с месо и месни продукти
Общи събрания: Последно - 18.10.2017 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и всички видове стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг и рекламна, производство и реализация на стоки за бита, както и всяка друга дейност, за която няма законова забрана. когато има разрешителен режим- след съответното разрешение
 

21.04.2017: Изчистването на банковите баланси от проблемни кредити и...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати