Кратък фирмен профил

Сирма Ай Си ЕС АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 135
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203940550
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и доставка на софтуер
Общи събрания: Последно - 13.10.2017 
Предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, ит консултации, търговска дейност и всяка друга незабранена от закона дейност, и всяка друга дейност, позволена от закона.
 

Не са достъпни новини.