Кратък фирмен профил

Реал Естате Дилс ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ж.к. Гео Милев, Коста Лулчев 10, бл. -, вх. А, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203965684
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 23.07.2018 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина, управление и разработване на проекти, свързани с недвижими имоти, строителство, производство или предоставяне на продукти или услуги свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство, предоставяне на консултантски услуги и маркетинг, туристически услугу, хотелиерство и ресторантъорство, транспортна дейност в страната и чужбина, рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон
 

Не са достъпни новини.