Кратък фирмен профил

Оберьостерайхише Биодизел - България ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Тутракан 100
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202451089
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство на биодизел и фармацефтичен глицерин, както и производство на рафинирани растителни масла, суров и чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост, търговия, дистрибуция, съхранение и транспорт на растителни масла, биодизел, фармацевтичен и технически глицерин, биоетанол, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лизинг; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, не забранена със закон.
 

Не са достъпни новини.