Кратък фирмен профил

Инерком ЕООД - София


Контакти

София, 1618
Околовръстен път 3, ет. 7, ап. 72А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201657531
Капитал (лв.): 10 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговско консултиране, покупка и продажба на съоръжения и материали, проектиране, строителство, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници – слънчеви, вятърни и др. електроцентрали, услуги в областта на производството на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни източници, производство на електрическа енергия, пренос, разпределение и продажба на газ, след получаване на лиценз, продажба на електрическа енергия от собствено производство и продажба на електрическа енергия след получаване на лиценз, консултански и посреднически услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и извършването в страната и в чужбина на всяка друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
18.09.2018: Гинка Върбакова излиза от соларния бизнес в опит да спаси...
17.08.2018: И ЧЕЗ обжалва спряната от КЗК сделка с "Инерком" Чешката...
17.08.2018: И ЧЕЗ обжалва спряната от КЗК сделка с "Инерком" Чешката...
08.08.2018: И купувачът PPF, и продавачът MTG на "Нова тв" обжалваха...
08.08.2018: И ЧЕЗ атакува в съда отказа на КЗК по сделката с Върбакова И...
31.07.2018: "Инерком" обжалва забраната на КЗК за сделката за ЧЕЗ...
31.07.2018: Какво следва по сделката за ЧЕЗ България? Решението на КЗК...
31.07.2018: "Инерком" обжалва забраната на КЗК за ЧЕЗ "Инерком България" е...
20.07.2018: Комисията за конкуренция забрани на "Инерком" да придобие...
22.06.2018: Четвърта банка у нас също смятала да финансира "Инерком" за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати