Кратък фирмен профил

2 Криейт ООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ж.к. Запдна Промишлена Зона, ул.Нептун No 8, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200659554
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности по разработване на софтуер
Предмет на дейност: Разработка на уеб сайтове и графичен дизайн, изработка на бизнес софтуер, продажба на софтуерни продукти, дизайн и предпечат на рекламни материали, търговия на дребно с хранителни стоки, вътрешно и външно търговска дейност, търговия с автомобилни части, горива, масла и греси, почистване на сгради, домове, офиси; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки и услуги; консултантски и комисионни услуги; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителна дейност и монтаж; откриване на обект за обществено хранене; производство и реализация на селскостопанска продукция и всички други, разрешени от закона дейности.
 

Не са достъпни новини.