Кратък фирмен профил

Унипетрол ООД - Горна Оряховица


Контакти

Горна Оряховица, 5100
Ген. Гурко 13, вх. А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200115232
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, външнотърговска дейност (внос и износ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна и превозни сделки, туристически услуги, продажба на продукция от собствено производство, търговска дейност със селскостопанска продукция, хранителни стоки, с горива и препарати, ресторантъорство и обществено хранене, внос и продажба на леки и товарни автомобили и на селкостопанска техника, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.