Кратък фирмен профил

ТСМ Линк АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Александър Стамболийски 84-85, ет. 5, ап. офис 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204054428
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро и търговско посредничество, без търговия с автомобили и мотоциклети
Общи събрания: Последно - 20.06.2017 
Предмет на дейност: Телекомуникационни услуги, покупко-продажба на стоки и услуги, маркетинг, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България
 

Не са достъпни новини.