Кратък фирмен профил

Евро Гобо АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Васил Левски No 3, ет. 1, ап. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204054638
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство и преработка на селскостопанска продукция, производство на пресни, сушени и замразени храни, производство на хранителни добавки, търговска дейност в страната и чужбина, всички други дейности, разрешени от закона
 

Не са достъпни новини.