Кратък фирмен профил

Геоиновейшън рисърч ЕАД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Булаир No 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204059980
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.09.2018 
Предмет на дейност: Строителни дейности, покупко – продажба на движимо и недвижимо имущество; търговия на едро и дребно на суровини, полуготови продукти за тежка и лека промишленост и селското стопанство; търговия на едро и дребно с машини и съоръжения за тежка и лека промишленост и селското стопанство; търговско представителство, посредничество и комисионни услуги на месни и чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина; третиране, обезвреждане и транспортиране на производствени и граждански отпадъци; управление на заведения за обществено хранене; сухопътен, морски и речен транспорт; пътнически и товарни превози в страната и чужбина; експлоатация на кариери и мини, след получаване на необходимите лицензи и разрешителни и всяка незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.