Кратък фирмен профил

Астра Газ ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7000
жк Здравец, ул. Юндола 6, бл. 11, вх. 2, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117676607
Капитал (лв.): 125 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност с горива, природен газ, минерални и синтетични масла и всякакви други нефтопродукти, транспортна дейност във вътрешно и международно съобщение, производство и пласмент на консистентни смазки, спирачни течности, антифризи, потребители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях, строително предприемачество, франчайзинг на търговската марка, сделки с хоу -хау и интелектуални продукти, складови сделки, стоков и качествен контроли върху нефтопродукти, търговско представителство и посредничество, друга производствена и посредническа дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
 

Не са достъпни новини.