Кратък фирмен профил

МИТ БГ ООД - Перник


Контакти

Перник, 2300
ул. Граово 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201248100
Капитал (лв.): 8 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обрабетн вид в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина; внос и износ на петрол и петролни продукти, на природен и втечнен газ, на всички видове нефтопродукти - продажбата им на едро и дребно; търговия с хранителни стоки, селскостопански продукти и производни, полуфабрикати и консервирани храни; производство и търговска реализация на всички видове, незабранени от закона стоки и изделия; вътрешно и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни сделки, реекспорт; транспортна, таксиметрова и спедитораска дейност и услуги; превозна, информационна, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги; вътрешен и международен превоз на пътници и товари; ресторантъорство и хотелиерство (след лиценз); комисионна, складова и лизнгова дейност; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; маркетингова дейност; изграждане и експлоатация на търговски обекти от всякакъв вид; строителство и строителна дейност; извършване на стоително-монтажни работи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба; извършване на всички видове дейности и услги, незабранени от закона. всички дейности, за които е необходимо издаване на разрешение (лиценз), ще бъдат осъществявани след получаването му.
 

Не са достъпни новини.