Кратък фирмен профил

Мобилгаз ООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
ул. Банско шосе 10
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119076066
Капитал (лв.): 182 150
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Търговия, вътрешна и външна със стоки и други имущества, в това число втечнен газ за автомобилни газови устройства и битови нужди, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 

Не са достъпни новини.