Кратък фирмен профил

Ростар БГ ЕООД - София


Контакти

София, 1202
ул. Каменоделска 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175170462
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: Консултантска и маркетингова дейност, внос и износ, търговия на едро и дребно с всякакви стоки в първоначален и преработен вид, туристическа дейност, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемаческа дейност, строителство, както и всякакви други дейности и услуги, за които няма законова забрана.
 

Не са достъпни новини.