Кратък фирмен профил

Нара Мел ООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Ришки проход 72
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203524070
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със суров и първично обработен тютюн
Предмет на дейност: Складова и търговска дейност със зърно и друга селскостопанска продукция, преработка на пшеница до брашно, които дейности ще бъдат извършвани по търговски начин съгласно разпоредбите на тз.
 

Не са достъпни новини.