Кратък фирмен профил

Еколенд Консулт ЕООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Цанко Церковски No 38 А, ет. 6, офис 18
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202712393
Капитал (лв.): 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с отпадъци и скрап
Предмет на дейност: Транспортна, спедиторска, рекламна и други дейности, производство, вътрешна и външна търговия със стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, както и всяка стопанска дейност разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.