Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9003
ул „ Народни будители ” № 5
тел.: 052/370570, 370567, 370562
факс: 052/ 370-561
e-mail: dkc2_varna@abv.bg
WEB-site: http://www.dkc2varna.info/
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103517178
ИН по ДДС: BG103517178
Фирмено дело: 760/2000
Брой служители: 28 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 17 (2016)
Оборот (хил. лв.): 480 (2016)
ДМА (хил. лв.): 207 (2016)
Капитал (лв.): 190 300
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на извънболнична специализирана медицинска помощ.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 21.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за първо тримесечие на 2017 г. на ДКЦ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведомления по чл. 33а1, т.1 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2016
 Информация по прил. 9 от Наредба No 2

Не са достъпни новини.