Кратък фирмен профил

Еко Хербс ЕАД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Лилия 4, вх. А, ет. 1, офис 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204522624
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия с култивирани билки и производните от тях продукти; производство и търговия със зърнени храни и производи; мелничарска промишленост; складова дейност; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност - внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването й в страната и чужбина.
 

Не са достъпни новини.