Регулирана информацияФинансови отчети 
На 26.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 30.06.2017Финансови отчети 
На 2.05.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 31.03.2017 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 31.03.2017Финансови отчети 
На 30.03.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Справки по чл 33а1, т. 1 от Наредба 2 за периода 1.01. - 31.12.2016Финансови отчети 
На 30.10.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.09.2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Уведомление за финансовото състояние на Паркеко БГ ООД - София към 30.09.2016 г.Финансови отчети 
На 9.09.2016 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2016 г. на Паркеко БГ ООД - София
 Отчет за първо шестмесечие на 2016 г. на Паркеко БГ ООД - София