Кратък фирмен профил

Пимел Трейдинг ЕООД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6400
ул. Илинден 10, вх. Б, ап. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126635584
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с растениевъдна и животинска продукция, рекламна дейност, консултантски услуги, транспортна дейност, външнотърговска дейност във всичките й форми. експорт, импорт и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми в страната и чужбина. разкриване на заведения за обществено хранене и магазинна мрежа, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност.
 

Не са достъпни новини.