Кратък фирмен профил

Ика Партнърс АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
Стефан Караджа No 9, ет. 5, ап. 19
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204313350
Капитал (лв.): 52 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 17.06.2019 
Предмет на дейност: Предоставяне на консултантски услуги, посредническа дейност, покупко-продажба на стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 

Не са достъпни новини.