Кратък фирмен профил

ГИПС Кошава АД - Видин


Контакти

Видин, 3700
ж.к. Крум Бъчваров, бл. 15, вх. В, ет. 1, ап. 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204311828
Капитал (лв.): 51 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на гипс
Предмет на дейност: Производство на печен гипс, гипсови свързващи вещества и гипсови изделия, строителни материали, добив на суров гипс, международна транспортна дейност със собствени транспортни средства, спедиторска дейност, търговия, услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен/концесионен режим - след получаване на съответен лиценз/разрешение/концесия от компетентния държавен орган
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.02.2020: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
13.11.2019: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
29.03.2019: Гипс АД-Кошава (0GP1) Във връзка с настъпване на лихвено...
26.02.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
22.02.2019: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
22.11.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
22.08.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ АД е постъпил доклад по чл. 100ж,...
21.05.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл....
27.03.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) Във връзка с настъпване на лихвено...
16.02.2018: Гипс АД-Кошава (0GP1) В БФБ-София АД е постъпил доклад по чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати