Кратък фирмен профил

ПП Трейдинг АД - София


Контакти

София, 1870
кв. Ботунец, ул. Извор 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204331829
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга незабранена от закона търговска дейност, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими
 

Не са достъпни новини.