Кратък фирмен профил

Щарк ООД - Кардам - Дч


Контакти

Кардам - Дч, 9530
ул. Дунав 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124613176
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Предмет на дейност: Производство, преработка, съхранение и търговия в страната и чужбина със селскостопанска растителна и животинска продукция; търговия с горива, смазочни материали, други петролни продукти или промишлени стоки; посредничество и консултантска дейност при сделки със селскостопанска продукция и селскостопански машини; транспортна дейност в страната и чужбина; туристическо представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантъорска, рекламна, програмна, информационна и импресарска дейност или предоставяне на други услуги; лизинг; оказионна и комисионна търговия; заложна къща; покупко-продажба на валута и валутни ценности; производство и търговия със стоки в страната и чужбина в първоначален, преработен и обработен вид; спедиционна и складова дейност; маркетинг; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; призводство, разпространение и търговия с електроенергия от алтернативни източници
 

Не са достъпни новини.