Кратък фирмен профил

Фамилия Добревски АД - Български извор


Контакти

Български извор, 5733
ул. Демокрация 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204467163
Капитал (лв.): 150 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.06.2019 
Предмет на дейност: Внос и износ на стоки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки по стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантъорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други незабранени със закон дейности.
 

Не са достъпни новини.