Кратък фирмен профил

Сириус Къмпани АД - София


Контакти

София, 1330
ж.к. Красна поляна 2 част, бл. 7, вх. А, ет. 13, ап. 65
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204496318
Капитал (лв.): 55 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 15.02.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, включително търговия с бижута в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол; xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.