Кратък фирмен профил

Хидрострой-97 АД - Перник


Контакти

Перник, 2300
кв. Караманица 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113023690
Капитал (лв.): 56 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Изграждане на хидротехнически съоръжения, язовири, водоснабдителни системи, пречиствателни и помпени станции, тунели, канализации, изграждане на тръбопроводи, хвосто- и шламохранилища, пътно строителство, бетонови конструкции, лабораторни изследвания и услуги, инженерингова дейност, транспортна и търговска дейност, производство и пласмент на строителни материали и метални конструкции, отдаване под наем на строителна техника и имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
03.06.2010: Хидрострой-97 АД - Перник свиква Годишно общо събрание на...
19.10.2009: Хидрострой-97 АД - Перник свиква Годишно общо събрание на...
25.04.2008: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
05.06.2007: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
05.05.2006: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
25.05.2004: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
04.06.2002: Съветът на директорите на "Хидрострой - 97" - АД, Перник, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 380 пъти
[2016: 120, 2015: 26, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 96, 2011: 22, ... ]