Кратък фирмен профил

Хоумтую България АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Владислав Варненчик 111, ет. 1, ап. офис 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204600560
Капитал (лв.): 52 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.01.2018 
Предмет на дейност: Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, хотелиерство и ресторантъорство, превозни сделки, търговско посредничество и представителство, друга стопанска дейност не забранена със закон
 

Не са достъпни новини.