Кратък фирмен профил

Висш Колеж по Биодинамика АД - Дряново


Контакти

Дряново, 5370
ул. Димитър Крусев No 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204585635
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Образование
Общи събрания: Последно - 09.02.2018 
Предмет на дейност: Осъществяване на всички видове търговски сделки, обезпечаващи образователната дейност и услугите, свързани с нея на колежа, чийто учредител е самото дружество, научно-развойна, научно-изследователска и внедрителска дейност, в областта на селското стопанство; външно и вътрешно търговска дейност; внос, износ, пакетиране, пласмент и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, реекспорт, лизингова дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от законодателството на република българия
 

Не са достъпни новини.