Кратък фирмен профил

Кафина 13 ООД - София


Контакти

София, 1113
ул. Николай Хайтов 8А, вх. Б, ет. 6, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 202059412
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с кафе, чай, какао и подправки
Предмет на дейност: Търговия с кафе, печене и пакетиране на кафе, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, кетъринг, ресторантъорство и хотелиерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.