Кратък фирмен профил

Дюк Доминион Ком ООД - Велико Търново


Контакти

Велико Търново, 5000
ул. Хаджи Димитър 16
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104520857
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на сурови масла и мазнини
Предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки и вещи в първоначален, обработен или преработен вид; производство на комуникационни средства и услуги; консултации по управление, финансии и организация на производството и други дейности и услуги незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.