Кратък фирмен профил

235 Холдингс АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, бл. Вертиго офис-център, ет. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204744984
Капитал (лв.): 5 109 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.10.2018 
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. в случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
16.01.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) Във връзка с продажба на акции от...
29.11.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
19.11.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Информация относно получени...
13.11.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Адресът на управление на...
13.11.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) На проведеното на 30.10.2018 г....
02.11.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) На проведено извънредно ОСА от...
31.10.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
22.10.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Поради изтичане на срока за...
05.10.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Информация относно получени в...
27.09.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати