Кратък фирмен профил

235 Холдингс АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 109, бл. Вертиго офис-център, ет. 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204744984
Капитал (лв.): 5 109 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 30.10.2018 
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. в случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
24.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София публикува...
24.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
19.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) На основание чл. 114а, ал. 7 ЗППЦК,...
15.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) Уведомление за придобиване на...
12.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София публикува...
02.04.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София публикува...
29.03.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) Уведомление във връзка с продажба...
08.03.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
07.03.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2019: 235 Холдингс АД-София (94G) Уведомление във връзка с продажба...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати