Кратък фирмен профил

235 Холдингс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Хан Крум 3, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204744984
Капитал (лв.): 5 109 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Предмет на дейност: Инвестиции в недвижими имоти, с цел отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. в случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
14.09.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Информация относно получени...
12.09.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) „235 ХОЛДИНГС” АД уведомява, че в...
28.08.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
15.08.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Информация относно получени в...
31.07.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) 235 Холдингс АД-София представи...
24.07.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) Информация относно получени в...
23.07.2018: 235 Холдингс АД-София (94G) С договор за покупко-продажба на...
12.07.2018: 235 Холдингс ЕАД-София (94G) Информация относно получени в...
12.07.2018: 235 Холдингс ЕАД-София (94G) След сключване на договори за...
28.06.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати