Кратък фирмен профил

Екуити Файнанс АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Алабин 42, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 204812524
Капитал (лв.): 5 406 100
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 07.08.2020 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; сделки с недвижими имоти, производство и реализация на стоки и услуги; консултантска и предприемаческа дейност; посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; както и всяка друга дейност, незабранена със закон
 

Не са достъпни новини.