Кратък фирмен профил

Им Петролиум - Ямбол ООД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8600
ж.к. Възраждане, бл. 46, вх. Г, ет. 1, ап. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 203785647
Капитал (лв.): 7 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първонаачален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с автомобилни горива и смазочни материали, транспортна дейност, превозна и складова дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона.
 

Не са достъпни новини.