Кратък фирмен профил

Агрострой-Добрич АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Антон Стоянов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124077579
Капитал (лв.): 50 080
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Общи събрания: Последно - 20.11.2017 
Предмет на дейност: Участие в приватизационната сделка за закупуване на акции на "агрострой д"-еад; изграждане на силози за съхранение на зърно, строително монтажни работи, технологичен монтаж на зърнопочистващи и зърнотранспортни машини, зърносушилни, производство на нисконапорни филтри, метални конструкции, транспортна, маркетингова и инженерингова дейност, посредничество, ремонт, производство и реализация на селскостопанска техника в страната и чужбиина.
 

21.12.2004: Съветът на директорите на "Агрострой" - АД, Добрич, на основание...
12.11.2002: Съветът на директорите на "Агрострой" - АД, Добрич, на основание...
17.04.2000: РМД стана собственик на 75% от акциите на Агрострой Д АД -...
29.02.2000: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
20.08.1999: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
18.09.1998: 96а. - Съветът на директорите на "Агрострой" - АД, Добрич, на...
03.02.1998: Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 247 пъти
[2016: 94, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 12, ... ]