Кратък фирмен профил

Ектрон АД - Панагюрище


Контакти

Панагюрище, 4500
Индустриален парк Оптикоелектрон п.к.1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112120617
Капитал (лв.): 511 561
 
 
 

Отрасъл: Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2018 
Предмет на дейност: Производство, ремонт, търговия с военна (след получаване на лиценз), гражданска и специална техника, детайли, възли и комплектации за тях в областта на оптикоелектронните, оптикомеханичните, лазерните, термовизионните прибори и системи, инструментална и технологична екипировка, нестандартно оборудване, производство и търговия с материали, свързани с оптичните технологии, маркетингова, проекто-конструкторска и инженерингова дейност, промишлени и транспортни услуги, производство, ремонт и търговия с металорежещи машини и възли за тях, отдаване под наем на сгради и машини и всякакви други дейности, незабранени със закон и за които не се изисква специално разрешение, лицензия или по отношение на които не съществуват други ограничения в нормативни актове.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
06.02.2018: "Оптикоелектрон груп" е удвоила производството си за три...
31.05.2010: Ектрон АД - Панагюрище свиква Годишно общо събрание на...
27.05.2009: Ектрон АД - Панагюрище свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
05.12.2008: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
24.08.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
19.06.2007: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Ектрон" - АД, Панагюрище, на...
10.11.2006: Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
28.10.2005: Пазарджишкият окръжен съд обявява, че с решение от 8.IV.2004 г....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 337 пъти
[2016: 408, 2015: 83, 2014: 31, 2013: 63, 2012: 136, 2011: 154, ... ]