Кратък фирмен профил

Марива ПИ ЕООД - Сливен


Контакти

Сливен, 8800
жк Длужба , бл. 28, вх. А, ет. -, ап. 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201886291
Капитал (лв.): 1 000
 
 
 

Отрасъл: Събаряне и разчистване на сгради; земни дейности на строителната площадка
Предмет на дейност: Строителство, покупко- продажба на стоки, обществено хранене и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона, дружеството може да образува клонове и представителства в страната и в чужбина, съобразно действащото законодателство.
 

Не са достъпни новини.