Кратък фирмен профил

Полиринг ЕООД - Търговище


Контакти

Търговище, 7700
ул. Преслав , бл. 32, вх. Б, ет. 4, ап. 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125046362
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
Предмет на дейност: Извършване на довършителни строителни и ремонтни дейности ; строителство на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на недвижими имоти; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален.преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост ; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; търговска и външнотърговска дейност, след регистрация или снабдяване с лиценз за дейностите, за които се изискват такива.
 

Не са достъпни новини.