Кратък фирмен профил

Гранит Пловдив ЕООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Иван Вазов 48
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115885661
Капитал (лв.): 227 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Предмет на дейност: Обработка, изкупуване и търговия с естествени кожи, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, транспортни услуги в страната и чужбина, внос и износ на xранителни и промишлени стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, извършване на туроператорска и турагентска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, xотелиерство и ресторантъорство, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, незабранени със закон.
 

Не са достъпни новини.